• .01
  • .02
  • .03
  • .04

Jesteśmy pracownią architektoniczną specjalizującą się głównie w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Nasze doświadczenie projektowe opiera się na pracy dla każdego typu Inwestora występującego na rynku – duże spółki akcyjne, deweloperzy krajowi i zagraniczni, małe firmy, spółdzielnie mieszkaniowe, czy towarzystwa budownictwa społecznego. Pomimo zróżnicowanych wytycznych wyjściowych, nasz cel zawsze pozostaje ten sam – stworzyć możliwie najwyższej jakości architekturę i urbanistykę jednocześnie wpisując się w założenia Inwestora. Projektuje się zawsze dla kogoś i w ramach zadanego budżetu – nie buntujemy się przeciwko takim realiom, wręcz staramy się je traktować jako wyzwanie. Każdy projekt staje się interesujący dopiero w obliczu swoich ograniczeń. Obserwując procesy inwestycyjne nabraliśmy przekonania, że na dynamicznym rynku nieruchomości nie warto przywiązywać się do pierwotnej koncepcji, za to pożądana jest elastyczność oraz sprawność warsztatowa osadzona w czasie. Uważamy, że szczególnie w branży mieszkaniowej, gdzie pewne rozwiązania są bardzo powtarzalne, warto poświęcić im więcej czasu już we wczesnych fazach projektowania, aby uniknąć niepotrzebnej improwizacji na tych późniejszych.

Jednym z narzędzi, w którym widzimy olbrzymi potencjał dla naszej pracy jest BIM. Sukcesywnie wchodzimy na kolejne etapy zaawansowania tej metodologii projektowania. Wszystkie nasze projekty zostały opracowane w BIMie w zakresie każdej branży. Pracujemy w oparciu o oprogramowanie ArchiCAD, koordynując dokumentację w oparciu o standard IFC.

Logo Paka Architekci

PAKA.ARCHI sp. z o.o.

NIP: 836 186 49 38
REGON: 367486774

Siedziba firmy:
96-100 Skierniewice,
ul. Waryńskiego 72F

Biuro w Warszawie:
01-246 Warszawa,
ul. Armatnia 10a/1

Email: [email protected]